Carels streeft naar duidelijkheid in haar facturering, waardoor onaangename verrassingen voor u zoveel mogelijk worden voorkomen. Carels doet dit door:

  • een uurtarief te hanteren dat lager is dan het gemiddelde advocatenhonorarium;
  • met u van tevoren de door ons te verrichten werkzaamheden door te spreken;
  • te zorgen voor een frequente voortgangsrapportage.

Wij zullen u van tevoren een schatting geven van de door ons te besteden tijd c.q. de door u te maken kosten. Bij dreigende overschrijding zullen wij u waarschuwen. Overigens is het in bepaalde gevallen mogelijk (bijvoorbeeld bij het opstellen van een contract of het voeren van een standaard procedure) van tevoren een prijsafspraak te maken. U weet dan precies waar u aan toe bent.